Vad är kollektivavtalet

Kollektivavtal. Tråkigt ord? Knappast för den som vet vilken självklar idé som ligger bakom.

Kollektivavtalet finns till för att du och dina arbetskamrater inte ska tvingas konkurrera om jobben genom att acceptera lägre och lägre löner eller sämre och sämre arbetsvillkor. Kort sagt: det förhindrar lönedumpning.

Innehållet i kollektivavtalen förhandlas regelbundet om. Ibland gäller avtalet i tre år, andra gånger kanske bara ett. Allt beror på vad parterna, det vill säga facket och arbetsgivarna, kommer överens om.

När ett nytt kollektivavtal ska förhandlas är det ofta tufft. Arbetsgivarna vill ha låga, eller rent av inga, löneökningar. Kanske vill de skriva in nya regler för semester och arbetstider i avtalet – regler som innebär försämringar för de anställda. Vi i Seko vill precis tvärtom. Vi kräver höjda löner och förbättrade villkor.

Vår styrka är att vi är många. Det gör det lättare för oss att få igenom våra krav än om vi hade förhandlat var och en för sig.

Centrala och lokala avtal
Ett centralt avtal, även kallat "branschavtal" är ett avtal som är tecknat mellan Seko centralt och en arbetsgivarorganisation (t e x Almega eller Arbetsgivarverket). Detta gäller oftast för en hel bransch (t ex postbranschen eller spårtrafikbranschen). Ett lokalt avtal tecknas mellan de lokala förhandlingsparterna, exempelvis en förhandlingsorganisation eller klubb inom Seko och den berörda arbetsgivaren.

Oftast är det de centrala avtalen som lägger grunden eller "miniminivån" när det gäller löner och villkor. I de lokala avtalen kan man sedan förhandla vidare om hur löneutrymmet ska fördelas, arbetstidsregler, och övriga förbättringar av villkoren.

Lokala avtal (eller "företagsavtal") är vanligt förekommande inom Seko. Fråga din fackliga representant på arbetsplatsen om det finns ett lokalt kollektivavtal. Finns det inget lokalt avtal gäller det centrala avtalet på arbetsplatsen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: