Sjukskrivning

Om du är sjuk en längre period finns många regler att hålla reda på.

Sjukpenning är en förmån som du kan få om du inte kan jobba på grund av att du är skadad eller sjuk.

Din arbetsgivare betalar sjuklön de första 14 dagarna av din sjukdom med 80 % av din lön. Den första dagen räknas som en karensdag och den får du inte någon ersättning för.

Från och med dag 15 betalar Försäkringskassan sjukpenning utifrån din fastställda sjukpenninggrundande inkomst om du uppfyller kraven.

Under den period som du är sjuk kommer förmågan att arbeta att prövas regelbundet inom olika tidsgränser som kallas rehabiliteringskedjan. Syftet med rehabiliteringskedjan är att redan tidigt fokusera på att komma tillbaka till jobbet.

Rehabiliteringskedjan fungerar i korthet så här
De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga jobb.

Från dag 91 till dag 180 har du rätt till sjukpenning om inget arbete alls kan utföras hos din arbetsgivare.

Från och med dag 181 kan du bara få sjukpenning om inget arbete kan utföras på hela den reguljära arbetsmarknaden. (Om allt tyder på att du kommer att kunna gå tillbaka till ett jobb hos din ordinarie arbetsgivare senast dag 365 från insjuknandet, kan du dock i vissa fall ha rätt till sjukpenning fram till dess.)
Från och med dag 366

Tidigare gällde att sjukpenning utgavs efter dag 365 i sjukskrivningsperioden endast i speciella fall efter särskild prövning. Från och med 1 februari 2016 finns det inte längre någon gräns för hur länge det är möjligt att få sjukpenning. Från och med dag 366 i sjukskrivningen får du sjukpenning på fortsättningsnivå (75%). Du som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om att få behålla din sjukpenning på normalnivå (80 procent), utan tidsgräns.

Läs mer om reglerna på Försäkringskassan.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten