Sjukskrivning

Om du är sjuk en längre period finns många regler att hålla reda på.

Sjukpenning är en förmån som du kan få om du inte kan jobba på grund av att du är skadad eller sjuk.

Din arbetsgivare betalar sjuklön de första 14 dagarna av din sjukdom med 80 % av din lön. Den första dagen räknas som en karensdag och den får du inte någon ersättning för.

Från och med dag 15 betalar Försäkringskassan sjukpenning utifrån din fastställda sjukpenninggrundande inkomst om du uppfyller kraven.

Rehabiliteringskedjan fungerar i korthet så här

Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du har varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan.

Bedömning i flera steg

  • Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.
  • Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.
  • Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om vi bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ett arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Läs mer om reglerna på Försäkringskassan.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten