Seko ger dig trygghet vid Loss of license

Nu ökar tryggheten för de inom spårtrafiken som måste vara godkända för säkerhetstjänst. Seko-medlemmar som av medicinska skäl tappar sin säkerhetsklassificering (Loss of license) kommer kunna ansöka om omställningsstöd från en nybildad stiftelse.

I tre år har Seko jobbat för att hitta en lösning på detta, och nu är den på plats! Grundtanken med den nybildade stiftelsen är att medlemmar som varaktigt förlorar sin säkerhetsklassificering på medicinska grunder och därmed blir av med jobbet ska ges ökade möjligheter att sadla om till en ny yrkesbana. En medlem som råkar ut för detta kommer kunna ansöka om omställningsstöd. Efter en individuell prövning och ett beslut i stiftelsen kan upp till motsvarande tolv månadslöner att utbetalas.

Seko bildar stiftelsen tillsammans med Akademiker i samhällsbärande professioner (SRAT), Sveriges Ingenjörer och Almega Tågföretagen. För att kunna ansöka om ersättning måste du vara medlem i Seko, SRAT eller Sveriges Ingenjörer.

Fakta om stiftelsen och omställningsstödet

  • Stiftelsen heter ”Kollektivavtalsstiftelsen för omställningsstöd vid förlorad säkerhetsklassificering inom Spårtrafik”. Seko bildar stiftelsen tillsammans med Akademiker i samhällsbärande professioner (SRAT), Sveriges Ingenjörer och Almega Tågföretagen.
  • Grundtanken med stiftelsen är att medlemmar som varaktigt förlorar sin säkerhetsklassificering på medicinska grunder, efter sjukdom eller motsvarande, och därmed blir av med jobbet ska ge ökade möjligheter att sadla om till en ny yrkesbana.
  • Efter en individuell prövning och ett beslut i stiftelsen kommer upp till motsvarande tolv månadslöner att kunna betalas ut.
  • För att kunna ansöka om ersättning måste du vara medlem i Seko, SRAT eller Sveriges Ingenjörer. Du ska ha varit medlem i minst tolv månader innan du drabbas.
  • Stiftelsen finansieras av att medlemmarna i de ingående förbunden avstår 0,1 procent av sin lön. I genomsnitt handlar det om ungefär 30 kronor i månaden och medlem.
  • Innan det går att ansöka om ersättning måste stiftelsen samla in tillräckligt med kapital för att kunna dela ut stöd utan att gå omkull. Omkring 2023 beräknas de första ersättningarna betalas ut.
  • Fackförbundet ST har blivit erbjudna att vara med i stiftelsen men valt att stå utanför.
Uppdaterad: