Spårtrafik

Inom avtalsområde Spårtrafk finns ett centralt avtal: Spårtrafikavtalet

Branschavtal: Spårtrafik

Motpart: Almega Spårtrafikföretagen

Arbetsgivare: SJ AB, Arriva, Green Cargo, Euromaint, MTR, Transdev, m fl

Yrken: lokförare, växlare, tågvärdar, tågstäd, mekaniker m.fl.

Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 9 300

Ansvarig för avtalsområdet: Sune Blomkvist

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten