Avtalsyrkanden och förhandlingsdelegation

Här presenteras aktuella avtalsyrkanden i sin helhet så snart de har överlämnats till motparten.
Yrkanden och förhandlingsdelegation fastställs av Sekos förbundsstyrelse.

Väg- och banavtalet


Sekos förhandlingsdelegation:
 

Christer Johansson, Anker
Andreas Forsberg, PEAB
Karl-Johan Andersson, NCC
Frode Burman, NCC
Bjarne Ringdahl, PEAB
Ola Fält, Skanska
Kjell Stenersjö, PEAB
Anna-Karin Linder, Strukton

Sandra Lindström, Förbundskontoret
Magnus Ekeljung, Förbundskontoret
Ingmar Fransson, Förbundskontoret
Mikael Johansson, Förbundskontoret

Maskinföraravtalet


Sekos förhandlingsdelegation, avtal 2023:
 
Mats Dahlberg, Väg- ocb ban, Västerbotten
Magnus Juhlin, Väg- och banklubben, Värmland Örebro
Torgny Ekdahl, Väg- och ban, Norrköping
Cecilia Berg, Sekosektion Väg- och ban, Gävle-Dala

Magnus Ekeljung, Förbundskontoret
Sandra Lindström, Förbundskontoret
Ingmar Fransson, Förbundskontoret
Lars Jakobsson, Förbundskontoret

Järnvägsinfrastrukturavtalet

Sekos förhandlingsdelegation, Avtal 2023:
Håkan Englund, Seko banklubben Stockholm, Infranord
Henrik Eneroth, Infraklubben Syd
Monica Larsson, Infrasektionen Nässjö

Sandra Lindström, Förbundskontoret
Magnus Ekeljung, Förbundskontoret
Janne Halvarsson, Förbundskontoret
Lars Nilsson, Förbundskontoret

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten