Avtalsyrkanden och förhandlingsdelegation

Här presenteras aktuella avtalsyrkanden i sin helhet så snart de har övelämnats till motparten.
Yrkanden och förhandlingsdelegation fastställs av Sekos förbundsstyrelse.

Notera: Yrkandena på Maskinföraravtalet rörande Avtal 2020 har ännu inte överlämnats till motparten. Så snart dessa överlämnas uppdateras boxen nedan.

Väg- och banavtalet


Sekos förhandlingsdelegation:
 
Christer Johansson, Anker
Andreas Forsberg, PEAB
Karl-Johan Andersson, NCC
Frode Burman, NCC
Bjarne Ringdahl, PEAB
Ola Fält, Skanska
Jenny Johnsson, NCC
Magnus Ekeljung, Förbundskontoret
Annika Ödebrink, Förbundskontoret
Ingmar Fransson, Förbundskontoret
Mikael Johansson, Förbundskontoret
Johan Lindholm, Förbundsstyrelsen

Maskinföraravtalet


Sekos förhandlingsdelegation, avtal 2020:
 
Mats Dahlberg, Väg- ocb ban, Västerbotten
Martin Westerberg, Väg- och banklubben, Värmland Örebro
Torgny Ekdahl, Väg- och ban, Norrköping
Cecilia Berg, Sekosektion Väg- och ban, Gävle-Dala
Annika Ödebrink, Förbundskontoret
Magnus Ekeljung, Förbundskontoret
Ingmar Fransson, Förbundskontoret
Lars Nilsson, Förbundskontoret

Järnvägsinfrastrukturavtalet

 

Sekos förhandlingsdelegation, Avtal 2020:
Håkan Englund, Seko banklubben Stockholm, Infranord
Henrik Eneroth, Infraklubben Syd
P-O Axelsson Åhl Seko, Infranord klubb Norr
Monica Larsson, Infrasektionen Nässjö
Annika Ödebrink, Förbundskontoret
Janne Halvarsson, Förbundskontoret
Linda Agetoft, Förbundskontoret
Lars Nilsson, Förbundskontoret

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten