Staten

Inom statliga avtalsområdet finns ett centralt löneavtal för Seko: RALS

Vad gäller allmänna villkor så finns det två centrala avtal
- Villkorsavtalet (VA) som gäller för de allra flesta arbetsgivare
- Affärsverksavtalet (AVA) som gäller för de arbetsgivare som är affärsverk

Vissa bestämmelser i villkorsavtalen behöver anpassas till lokala förutsättningar t ex arbetstidsregler vilket gör att de centrala avtalen kompletteras eller ersätts av lokala kollektivavtal mellan Seko och Arbetsgivaren.

Branschavtal: RALS

Avtal löper ut: 30 september 2025

Motpart: Arbetsgivarverket

Arbetsgivare: Myndigheter, affärsverk och vissa statliga stiftelser

Yrken: Alla - oavsett vilket yrke du har inom staten kan du omfattas av Sekos avtal

Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 11 000

Ansvarig för avtalsområdet: Helen Thornberg

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: