Energi

Inom avtalsområde Energi finns två centrala avtal:
EFA, branschavtal Energi
Sobona Branschöverenskommelse Energi (BÖK)

EFA omfattar bland annat medlemmar på E.ON- och Vattenfallkoncernerna samt Vestas Seko har cirka 2 800 medlemmar. Motpart är Energiföretagens arbetsgivarförening (EFA).

Sobona Energiavtalet omfattar medlemmar på kommunala energibolag. Seko har cirka 2 500 medlemmar på avtalsområdet. Motpart är Sobona.

Yrken: Tekniker, personal i service och underhåll i kraftanläggningar, distributions-tekniker, distributionselektriker och, drifttekniker på produktionsanläggningar. 

Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 5 000

Ansvarig för avtalsområdet: Nick Fortgens.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten