Energi

Inom avtalsområde Energi finns tre centrala avtal: EFA, KFS och Pacta.

EFA omfattar medlemmar på E.ON-, Fortum- och Vattenfallkoncernerna. Seko har cirka 2 800 medlemmar. Motpart är Energiföretagens arbetsgivarförening (EFA).

KFS omfattar medlemmar på kommunala energibolag. Seko har cirka 2 500 medlemmar på avtalsområdet. Motpart är Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).

Pacta omfattar medlemmar på kommunala bolag verksamma inom energi och flygplatser. Seko har cirka 300 medlemmar. Motpart är arbetsgivarförbundet Pacta.

Yrken: Tekniker, personal i service och underhåll i kraftanläggningar, elmontörer, drifttekniker på produktionsanläggningar. 

Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 5 500

Ansvarig för avtalsområdet: Christer Carlsson.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten