LO-samordning

Inför varje avtalsrörelse samordnar sig LO-förbundet kring vilka gemensamma krav man har i avtalsrörelsen. Dessa blir sedan riktmärke för respektive förbund i avtalsrörelsen. 

12 LO-förbund har ställt sig bakom den gemensamma LO-samordningen 2020. Det procentuella löneökningskravet för avtalsrörelsen är 3,0 procent.

Inför förhandlingarna finns också fastställda krav på en låglönesatsning för medlemmar med en månadslön under 26 100 kronor, här blir lönekravet cirka 3,15 procent.

Läs mer om de gemensamma avtalskraven i denna pdf-fil från LO.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten