LO-samordning

Inför varje avtalsrörelse samordnar sig LO-förbundet kring vilka gemensamma krav man har i avtalsrörelsen. Dessa blir sedan riktmärke för respektive förbund i avtalsrörelsen. 

Diskussionen om LO-samordningen inför Avtal 2023 har startat, och LO hade den 25 oktober 2022 en pressträff där ett gemsamt dokument som har beslutats av LO:s representantskapsmöte presenterades, dock utan någon siffersättning kring lönekrav, som bestäms senare. Sidan uppdateras. 

Länk till dokumentet "Gemensamma krav inför Avtal 2023" (2022-10-25)

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten