Sjö

Inom avtalsområde Sjö finns fyra centrala avtal. Storsjöavtalet, Färjeavtalet, Hamn- och Bogseravtalet samt Skärgårdsavtalet.

Storsjöavtalet omfattar medlemmar i utesjöfarten. Thulelands- och Europaavtalet är tillämpningar av storsjöavtalet. Motpart är Sjöfartens arbetsgivareförbund (SARF)

Färjeavtalet är det största avtalet inom avtalsområde Sjö. Avtalet omfattar medlemmar på passagerarfärjorna. Motpart är Sjöfartens arbetsgivareförbund (SARF)

Hamn- och Bogseravtalet omfattar medlemmar på bogserbåtar. Motpart är Sjöfartens arbetsgivareförbund (SARF)

Skärgårdsavtalet omfattar medlemmar på rederier som utför kollektivtrafik, nöjes och upplevelse trafik i skärgården. Motpart är Almega Tjänsteföretagen

Yrken: alla manskapsbefattningar så som däcksman, matroser, motormän, båtsman, kockar, kökspersonal, mässmän, fartygsvärdar, cateringvärdar, barpersonal, ekonomibiträden, reparatörer mm.

Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 5 000

Ansvarig för avtalsområdet: Joakim Hellmounth

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten