Flygplatser

Inom avtalsområde Flygplatser finns två centrala avtal: Kommunikation och Sobona.

Klicka på "aktuella avtal" för att ta del av det som gäller för just din arbetsplats.

Ansvarig för avtalsområdena är:

Mattias Theliander (Bransch Kommunikation)
Nick Fortgens (Sobona ÖLA)

 

Uppdaterad: