Flygplatser

Inom avtalsområde Flygplatser finns två centrala avtal: Kommunikation och Pacta.

De största arbetsgivarna inom området är: Swedavia, Menzies Aviation och Midlanda Flygplats.

Ansvarig för avtalsområdet: Sune Blomqvist

Uppdaterad: