Anställningsformer

Ett anställningsavtal gäller tillsvidare om parterna inte avtalat om annat. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som särskilt anges i lagen om anställningsskydd (LAS).

Enligt LAS är tidsbegränsade anställningar tillåtna i fem fall:

  • Provanställning
  • Allmän visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • När arbetstagaren har fyllt 67 år

Det finns även möjlighet att träffa kollektivavtal om visstidsanställning.

Det är dock viktigt att du genom ditt kollektivavtal kan gå under andra regler. Så kontrollera alltid ditt kollektivavtal. Ta också kontakt med ditt lokala fackliga ombud om du är osäker. Du kan också kontakta Seko Direkt eller något av våra kontor. 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: