Anställningsformer

I Sverige finns tre former för anställning som lagen om anställningsskydd (LAS) skiljer mellan – tillsvidareanställning, provanställning och allmän visstid.

Det är dock viktigt att du genom ditt kollektivavtal kan gå under andra regler. Så kontrollera alltid ditt kollektivavtal. Ta också kontakt med ditt lokala fackliga ombud om du är osäker. Du kan också kontakta Seko Direkt eller något av våra kontor. 

 

Granskad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: