2023

 • Seko har tecknat nytt avtal på det statliga området

  Seko är nu överens med Arbetsgivarverket om ett nytt avtal på det statliga området (RALS). Avtalet löper över 24 månader, 1 oktober 2023 – 30 september 2025.

 • Slutspurt i förhandlingarna på det statliga området

  Det statliga avtalet (RALS) löper ut den 30 september, och Seko sitter just nu i intensiva diskussioner med den egna förhandlingsdelegationen, varvat med förhandlingar med motparten Arbetsgivarverket. Fortfarande står parterna en...

 • Läget i förhandlingarna på statliga området

  Avtalsförhandlingarna på det statliga området är nu i gång. Totalt omfattas cirka 280 000 anställda inom samtliga myndigheter, statliga verk och stiftelser. Större medlemsgrupper som är organiserade i Seko f...

 • Seko har växlat avtalsyrkanden på det statliga området

  Seko har idag växlat avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. Seko kräver löneökningar enligt LO-samordningen och därutöver blir arbetsmiljön och arbetstiderna de viktigaste frågorna...

 • Nytt avtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna

  Seko har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Avtalet berör förbundets medlemmar på bland annat Akademiska hus AB och Specialfastigheter i Sverige AB.