Sekos krav i avtalsrörelsen

Här nedan får du en snabb en överblick av vad som är på gång på Sekos olika avtalsområden. Du kan se när respektive avtal löper ut, vilka yrkanden (krav) som Seko har överlämnat på de olika avtalsområdena och hur status är i förhandlingarna.

Pågående förhandlingar

EFA-AVTALET (Energi) - löper ut 31 mars

Motpart: Energiföretagens Arbetsgivarförening (EFA)
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på EFA-avtalet
Mer information

--

ENERGI SOBONA (BÖK 20)  - löper ut 31 mars

Motpart: Sobona
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Sobona (BÖK)
Mer information

--

VÄG- OCH BANAVTALET  - löper ut 30 april

Motpart: Byggföretagen
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Väg- och banavtalet
Mer information

--

MASKINFÖRARAVTALET  - löper ut 31 maj

Motpart: Maskinentreprenörerna, ME
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Maskinföraravtalet
Mer information

--

TELEKOM  - löper ut 31 mars

Motpart: Almega IT & Telekomföretagen
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Telekomavtalet
Mer information

--

SPÅRTRAFIK  - löper ut 30 april

Motpart: Almega Tågföretagen
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Spårtafikavtalet
Mer information

--

SJÖAVTALEN  - löper ut 31 mars

Motpart: SARF (Sjöfartens Arbetsgivarförbund)
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Sjöavtalen
Mer information

--

FLYGPLATSER (BÖK 20)  - löper ut 31 mars

Motpart: Sobona
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Flygplatser
Mer information

--

JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR - löper ut 30 april

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Järnvägsinfrastruktur
Mer information

--

BEMANNINGSAVTALET  - löper ut 30 april

Motpart: Kompetensföretagen
Yrkanden överlämnade (nyhet, från LO)
Mer information

--

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK  - löper ut 31 maj

Motpart: Installatörsföretagen, IN
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Larm och säkerhetsteknik
Mer information

 

Kommande förhandlingar

När yrkanden har överlämnats kommer nedanstående avtalsområden att flyttas upp och hittas under "Pågående förhandlingar"

 

BLÅA AVTALET  - löper ut 31 maj

Motpart: Industriarbetsgivarna
Yrkanden överlämnas - ej fastställt
Sekos krav i sin helhet på Blåa avtalet
Mer information

--

VÄRDEPAPPER - löper ut 31 maj

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Yrkanden överlämnas - ej fastställt
Sekos krav i sin helhet på Värdepapper
Mer information

--

RALS (Staten)  - löper ut 30 september

Motpart: Arbetsgivarverket
Yrkanden överlämnas - ej fastställt
Sekos krav i sin helhet på RALS (Staten)
Mer information

--

DALSLANDS KANAL  - löper ut 30 april

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Yrkanden överlämnas - ej fastställt
Sekos krav i sin helhet på Dalslands Kanal
Mer information

--

GÖTA KANALBOLAG  - löper ut 31 mars

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Yrkanden överlämnas - ej fastställt
Sekos krav i sin helhet på Göta Kanalbolag
Mer information: Förhandlingar påbörjas senare, träff den 20 mars

--

SKÄRGÅRDSTRAFIK  - löper ut 30 september

Motpart: Almega Tjänsteföretagen
Yrkanden överlämnas - ej fastställt
Sekos krav i sin helhet på Skärgårdstrafik
Mer information

--

FASTIGHETER  - löper ut 31 maj

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Yrkanden överlämnas - 14 april
Sekos krav i sin helhet på Fastigheter
Mer information

--

SERVICEENTREPRENAD  - löper ut 31 maj

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Yrkanden överlämnas - ej fastställt
Sekos krav i sin helhet på Serviceentreprenad
Mer information

--

SAMHALL - löper ut 30 september

Motpart: Fremia
Yrkanden överlämnas - 8 juni
Sekos krav i sin helhet på Samhall
Mer information

--

KOMMUNIKATION (Post mfl) - löper ut 31 juli

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Yrkanden överlämnas - 19 april
Sekos krav i sin helhet på Kommunikation
Mer information

--

Avslutade förhandlingar

Här kommer information om tecknade avtal att läggas upp så snart förhandlingarna är avslutade.

Uppdaterad: