Sekos krav i avtalsrörelsen

Här nedan får du en snabb en överblick av vad som är på gång på Sekos olika avtalsområden. Du kan se när respektive avtal löper ut, vilka yrkanden (krav) som Seko har överlämnat på de olika avtalsområdena och hur status är i förhandlingarna.

Pågående förhandlingar

 

RALS (Staten)  - löper ut 30 september

Motpart: Arbetsgivarverket
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på RALS (Staten)

--

SKÄRGÅRDSTRAFIK  - löper ut 30 september

Motpart: Almega Tjänsteföretagen
Yrkanden överlämnade (nyhet)
Sekos krav i sin helhet på Skärgårdstrafik

--

 

Kommande förhandlingar

När yrkanden har överlämnats kommer nedanstående avtalsområden att flyttas upp och hittas under "Pågående förhandlingar"

--

Avslutade förhandlingar

Här kommer information om tecknade avtal att läggas upp så snart förhandlingarna är avslutade.

SAMHALL - löpte ut 30 september
Motpart: Fremia
Avtal klart (nyhet)

--

BRANSCH KOMMUNIKATION - löpte ut 31 juli
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Avtal klart (nyhet)

--

MASKINFÖRARAVTALET  - löpte ut 31 maj
Motpart: Maskinentreprenörerna, ME
Avtal klart (nyhet)

--

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK  - löpte ut 31 maj

Motpart: Installatörsföretagen, IN
Avtal klart (nyhet)

--

TELEKOM - INSTALLATÖRSFÖRETAGEN
Motpart: Installatörsföretagen (f d Eio)
Avtal klart (nyhet)

--

FASTIGHETER  - löpte ut 31 maj

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Avtal klart (nyhet)

--

JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR - löpte ut 30 april

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Avtal klart (nyhet)

--

DALSLANDS KANAL  - löpte ut 30 april

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Avtal klart (nyhet)

--

GÖTA KANALBOLAG  - löpte ut 31 mars

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Avtal klart (nyhet)

--

SPÅRTRAFIK  - löpte ut 30 april

Motpart: Almega Tågföretagen
Avtal klart (nyhet)

--

SJÖAVTALEN  - löpte ut 31 mars

Motpart: SARF (Sjöfartens Arbetsgivarförbund)
Avtal klart (nyhet)

--

VÄG- OCH BANAVTALET  - löpte ut 30 april

Motpart: Byggföretagen
Avtal klart (nyhet)

--

TELEKOM  - löpte ut 31 mars

Motpart: Almega TechSverige
Avtal klart (nyhet)

--

BEMANNINGSAVTALET  - löpte ut 30 april

Motpart: Kompetensföretagen
Avtal klart (nyhet)

--

EFA-AVTALET (Energi) - löpte ut 31 mars

Motpart: Energiföretagens Arbetsgivarförening (EFA)
Avtal klart (nyhet)

--

ENERGI SOBONA (BÖK 20)  - löpte ut 31 mars

Motpart: Sobona
Avtal klart (nyhet)

--

FLYGPLATSER (BÖK 20)  - löpte ut 31 mars

Motpart: Sobona
Avtal klart (nyhet)

--

BLÅA AVTALET  - löpte ut 31 maj

Motpart: Industriarbetsgivarna
Avtal klart (pdf)

--

VÄRDEPAPPER - löpte ut 31 maj

Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Avtal klart (pdf)

Uppdaterad: