Vad ingår i kollektivavtalet

Vad ingår i kollektivavtalet?

Det finns många sorters kollektivavtal inom olika branscher. Men det finns några gemensamma nämnare i de flesta kollektivavtal. För att veta exakt vad som gäller för dig ska du ta kontakt med din fackliga klubb eller Seko Direkt.

Kollektivavtalen innehåller i de allra flesta fall överenskommelser om löneökningsnivåer (i procent eller kronor), arbetstidsregler, semesterregler, regler vid sjukskrivning och friskvård samt regler för inbetalning av pensionspremier för dig som arbetar på företaget eller myndigheten.

Kom ihåg - utan kollektivavtalet regleras inget av ovanstående annat än i vissa lagar. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: