Arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada finns det en del att hålla reda på. Försäkringar, hur du anmäler skadan, vilka typer av skador som finns med mera.

Som arbetsskada räknas olycksfall, arbetssjukdom, smitta och färdolycksfall.

Har du råkat ut för en arbetsskada ska du anmäla det till din chef, klubb och skyddsombud.

  • Dokumentera skadan och ta kontakt med ditt skyddsombud.
  • Komplettera gärna med fotografier.
  • Notera vilka som var där när du skadades. Ta vittnesuppgifter.
  • Se till att du får blanketten "Anmälan om arbetsskada/personskada" från din chef eller personalchef och fyll i den.
  • Se till att alla uppgifter kommer med och att skyddsombudet får ta del av utredningen.
  • Blanketten skickas till Försäkringskassan.
  • Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan du ha rätt till Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL, PSA) Den kan ge ersättning för inkomstbortfall, sveda och värk, invaliditet och sjukvårdskostnader vid arbetsskada. Villkoren finns på AFA:s hemsida.

För mer information – kontakta din klubb, ditt skyddsombudet, eller Seko Direkt

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten