Lernia

Inom avtalsområde Lernia finns ett centralt avtal: Lernia avtalet

Ansvarig för avtalsområdet: Roger Pettersson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten