Seko - ombudsmän

Se nedan för protokoll, avtalsförhandingar Seko och Avdelning 50, 2021.

Ärende: Lönerevision för perioden 2021-01-01 - 2023-09-30

 2 Lönerevision 2021-05-01.
Parterna är överens om att uppgörelsen avser 33 månader med en höjning av lönerna 5,4% , fördelning 2021 3% och  2022-10-01 med 2,4% .

3 Lönesteg 2021 (gäller från och med 2021-05-01)
Steg              Lokala                     Centrala
1                    36008                       36524
2                    38320                       39104
3                    39805                       40961
4                    41318                       42831
5                    42656                       44436
6                    44394                       46539
7                    47535                       50165

Kollektvivatal avdelning 50 , 2021 (hela avtalet)

Uppdaterad: