Nyheter avtalsområde Väg och ban

 • Ferielöner uppdaterade för 2024

  Seko och Byggföretagen är överens om nya regler för 2024 vad gäller bland annat regler och minsta utgående lön för anställning av skolungdomar som yrkesutbildar sig inom Väg- och banavtalets omr&arin...

 • Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

  Seko och Almega Tjänsteförbunden har träffat en ny överenskommelse på avtalsområdet Järnvägsinfrastrukur. Avtalet berör framför allt medlemmar som arbetar inom Infranord. Ett antal mindre f&oum...

 • Avtal på Väg och ban klart

  Seko och Byggföretagen har idag tecknat ett nytt Väg och ban-avtal som berör medlemmar som arbetar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Avtalet löper från 2023-05-01 till 2025-04-30.

 • Seko och Maskinentreprenörerna har växlat yrkanden

  I dag växlade Seko yrkanden med Maskinentreprenörerna (ME) gällande löner och villkor på Maskinföraravtalet. Viktiga frågor för Seko är bland annat bättre personalutrymmen och möjlighet att gra...

 • Seko och Almega har växlat yrkanden på Järnvägsinfrastruktur

  Seko har idag växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur. Viktiga frågor för Seko är anställningstryggheten i branschen och att ersättningen fö...

 • Seko har växlat yrkanden med Byggföretagen

  I dag har Seko växlat yrkanden med Byggföretagen på förbundets största avtalsområde, Väg- och banavtalet. Bättre arbetsmiljö och mer ordning och reda i branschen är två viktiga krav från...

 • Nytt avtal med Maskinentreprenörerna

  Den 22 december tecknade Seko ett nytt avtal med motparten ME (Maskinentrprenörerna) om nya villkor och löner för maskinförare.

 • Nytt Väg och ban-avtal klart

  Seko har idag tecknat en ny överenskommelse med Byggföretagen gällande löner samt övriga ändringar och tillägg i Väg och ban-avtalet. Avtalet berör omkring 15 000 medlemmar som arbetar med byggande och und...

 • Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

  Under fredagskvällen träffade Seko och Almega Tjänsteförbunden en ny överenskommelse på avtalsområdet Järnvägsinfrastrukur. 

 • Avtalsförhandlingarna på Väg och ban går in i sitt slutskede

  Förhandlingsdelegationer för båda parterna (Seko/Byggföretagen) sitter nu inne i slutskedet av förhandlingarna.­

Uppdaterad: