Nyheter avtalsområde Väg och ban

 • Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

  Seko och Almega Tjänsteförbunden har träffat en ny överenskommelse på avtalsområdet Järnvägsinfrastrukur. Avtalet berör framför allt medlemmar som arbetar inom Infranord. Ett antal mindre f&oum...

 • Avtal på Väg och ban klart

  Seko och Byggföretagen har idag tecknat ett nytt Väg och ban-avtal som berör medlemmar som arbetar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Avtalet löper från 2023-05-01 till 2025-04-30.

 • Seko och Maskinentreprenörerna har växlat yrkanden

  I dag växlade Seko yrkanden med Maskinentreprenörerna (ME) gällande löner och villkor på Maskinföraravtalet. Viktiga frågor för Seko är bland annat bättre personalutrymmen och möjlighet att gra...

 • Seko och Almega har växlat yrkanden på Järnvägsinfrastruktur

  Seko har idag växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur. Viktiga frågor för Seko är anställningstryggheten i branschen och att ersättningen fö...

 • Seko har växlat yrkanden med Byggföretagen

  I dag har Seko växlat yrkanden med Byggföretagen på förbundets största avtalsområde, Väg- och banavtalet. Bättre arbetsmiljö och mer ordning och reda i branschen är två viktiga krav från...

 • Nytt avtal med Maskinentreprenörerna

  Den 22 december tecknade Seko ett nytt avtal med motparten ME (Maskinentrprenörerna) om nya villkor och löner för maskinförare.

 • Nytt Väg och ban-avtal klart

  Seko har idag tecknat en ny överenskommelse med Byggföretagen gällande löner samt övriga ändringar och tillägg i Väg och ban-avtalet. Avtalet berör omkring 15 000 medlemmar som arbetar med byggande och und...

 • Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

  Under fredagskvällen träffade Seko och Almega Tjänsteförbunden en ny överenskommelse på avtalsområdet Järnvägsinfrastrukur. 

 • Avtalsförhandlingarna på Väg och ban går in i sitt slutskede

  Förhandlingsdelegationer för båda parterna (Seko/Byggföretagen) sitter nu inne i slutskedet av förhandlingarna.­

 • Förhandlingar på Väg och ban återupptagna

  Avtalsförhandlingarna på Väg och ban-avtalet är återupptagna efter prolongering sedan i våras.

Uppdaterad: