Fastigheter

Inom avtalsområde Fastigheter finns Fastigheter Tjänstemän. Övriga parter Unionen, Sveriges ingenjörer, Ledarna.

FASTIGHETER TJÄNSTEMÄN

Kollektivavtal: Fastigheter Tjänstemän
Avtalet löper ut: 31 december 2020
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Arbetsgivare: Fastighetsföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden
Yrken: Fastighetstekniker, övriga tjänstemän
Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 120
Ansvarig för avtalsområdet: Roger Pettersson
Avtalsdelegation: Anders Larsson, Seko Stockholm och Anna Stubelius, Seko Väst, båda Akademiska Hus.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlngsenheten