Fastigheter

Inom avtalsområde Fastigheter finns Fastigheter Tjänstemän. Övriga parter Unionen, Sveriges ingenjörer, Ledarna.

FASTIGHETER TJÄNSTEMÄN

Kollektivavtal: Fastigheter Tjänstemän
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Arbetsgivare: Fastighetsföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden
Yrken: Fastighetstekniker, övriga tjänstemän
Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 120
Ansvarig för avtalsområdet: Lars Johansson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlngsenheten