Fastigheter

Inom avtalsområde Fastigheter finns två centrala avtal: Serviceentreprenad och Fastigheter Tjänstemän. Serviceentreprenadavtalet tecknas tillsammans med Fastighetsanställdas förbund.

Serviceentreprenadavtalet

Kollektivavtal: Serviceentreprenad
Avtalet löper ut: 31 maj 2020
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Arbetsgivare: Serviceentreprenadföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden
Yrken: Städare, Lokalvårdare
Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 500
Ansvarig för avtalsområdet: Chaker Nassar


FASTIGHETER TJÄNSTEMÄN

Kollektivavtal: Fastigheter Tjänstemän
Avtalet löper ut: 31 maj 2020
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Arbetsgivare: Fastighetsföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden
Yrken: Fastighetstekniker, övriga tjänstemän
Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 120
Ansvarig för avtalsområdet: Roger Pettersson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlngsenheten