Lagar i arbetslivet

Arbetsrätten gäller alla arbetstagare och innehåller en rad lagar, till exempel om medbestämmande, anställningsskydd, arbetstid och arbetsmiljö.

Svenska lagar beslutas av Sveriges riksdag med undantaget att Sverige genom medlemskapet i EU måste införa EU-regler, till exempel EU-direktiv, i svensk rätt. Om reglerna krockar går EU-rätten före svensk lag.

Det är företrädare för arbetsgivare och arbetstagare som ska tillämpa lagarna. Arbetsrätten gäller inte egenanställda företagare.

Här sammanfattas några av de viktigaste lagarna i arbetsrätten (länkar till lo.se):

Anställningsskydd

Arbetsmiljö

Arbetstid och ledighet

Diskriminering

Medbestämmande

EU-direktiven

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: