Avtalsyrkanden och förhandlingsdelegation

Här presenteras aktuella avtalsyrkanden i sin helhet så snart de har övelämnats till motparten. Yrkanden och förhandlingsdelegation fastställs av Sekos förbundsstyrelse.

Yrkanden Staten

Sekos Förhandlingsdelegation:
Charlotte Olsson, Trafikverket
Olof Boman, Sjöfartsverket
Karna Tillheden; Polismyndigheten
Christer Hallkvist, Kriminalvården
Peter Kvist; Statens institutionsstyrelse
Jörgen Stehn, Försvarsmakten
Tommy Eriksson, Fortifikationsverket
Ingrid Lagerborg; Lunds universitet
Robert Wiklund; Migrationsverket
Irre del Barba; Försäkringskassan
Gunnar Carlson; Arbetsförmedlingen

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten