Lockout

En lockout - utelåsning - betyder att en arbetsgivare stänger ute de anställda från arbetet. Lockout är traditionellt sätt ett medel för arbetsgivaren när det uppstår konflikter mellan arbetsgivare/företag och arbetstagare/fack.

Om exempelvis facket utlyser strejk för en del av arbetsstyrkan kan arbetsgivaren svara med en lockout av hela arbetsstyrkan som ett försök att exempelvis tömma strejkkassorna.

De senaste åren har lockout blivit mindre aktuellt för arbetsgivare eftersom de svenska fackförbunden har byggt upp ordentliga reserver för att klara av en lockout. Det finns också en stor risk för företaget att använda sig av den här metoden då kunder kanske tröttnar på att vänta och går till en annan leverantör.

På samma sätt som vid strejk kan facket hjälpa till ekonomiskt för de medlemmar som strejkar eller har drabbats av lockout. Det är endast medlemmar i facket som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lock-out. Det betyder att du som inte är medlem i ett fack kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout.

Tänk på att hålla kontakt med dina lokala fackliga företrädare under lockout för att få bästa möjliga information.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten