Senaste nytt

 • Seko har växlat yrkanden med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF)

  I dag växlade Seko yrkanden med SARF gällande sjöavtalen (Storsjöavtalet, Färjeavtalet, Hamn- och bogseravtalet). Vilotid, arbetstidsförkortning och ökad avsättning till pension är viktiga frågor f&o...

 • Avtal 2023: Arbetsmiljö och vilotider viktiga frågor på Seko sjöfolks avtalskonferens

  En bättre arbetsmiljö, rätt bemanning och längre vilotidsperioder. Det är några av frågorna som Seko sjöfolk diskuterade på sin avtalskonferens i Göteborg under torsdagen.

 • Skärgårdsavtalet klart

  I fredags, den 12 februari, blev förhandlingarna om skärgårdsavtalet mellan Seko och Almega är klara. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 september 2023. Lönerna höjs från och med 1 maj 2...

 • Avtalsförhandlingarna med Sjöfartens Arbetsgivareförbund klara

  I dag, den 15 januari 2020, blev avtalsförhandlingarna mellan Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) klara. Det nya avtalet gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 och omfattar alla som arbetar till sj&...

 • Avtalsyrkanden växlade på Skärgårdstrafik

  Seko har idag växlat avtalsyrkanden med Almega Tjänsteföretagen på avtalsområdet Skärgårdstrafik.

 • Skärgårdstrafik prolongerat

  Fredag den 4 september hölls en digital avtalskonferens för Skärgårdstrafik. Förutom dom gemensamma LO kraven prioriterade konferensen bland annat frågan om vikariers anställningar och dom långa dagarna med...

 • Seko och SARF prolongerar

  Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) har på grund av den pågående Corona-pandemin beslutat att prolongera storsjö- och färjeavtalet och tillhörande lokala avtal så som stadgas i storsjö- och färjeavtalet.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering för sjöfarten

  Seko har idag tecknat ett centralt avtal med SARF kring korttidspermitteringar inom sjöfarten. Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sjöfarten är en av de branscher som drabbats riktigt hårt av den kris so...

 • Skriv motioner till Skärgårdsavtalet

  Du som är medlem inom Skärgårdstrafikens område kan nu skicka in motioner (förslag) på saker du vill förändra eller förbättra i avtalet och som du tycker bör tas upp till diskussion på kommande avtalskonferens den 24 april.  

 • Seko har träffat SARF inför kommande avtalsförhandlingar på sjöområdet

  I fredags (10/1) träffades Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) för ett första möte om vårens avtalsförhandlingar, uppger tidningen Sjömannen.

Uppdaterad: