Startskott för avtalsrörelsen på statliga området

En låglönesatsning, reglering av tidsbegränsande anställningar och arbetsmiljö. Det var några av frågorna som lyftes när förtroendevalda från Seko inom statliga verk och myndigheter under måndagen (22 maj) träffades på en avtalskonferens för att diskutera kommande yrkanden på avtalsområdet.

Publicerad:

Förhandlingarna startar i slutet av augusti och har föregåtts av ett motionsförfarande där medlemmar och förtroendevalda fått möjligheten att skicka in frågor de tycker är viktiga inför avtalsförhandlingarna på det statliga området.

– Det finns ju ett märke redan och det utgör plattformen för de fortsatta diskussionerna även på vårt område. Många av de förslag som kommit in inryms inom LO-samordningen, men prioriterade frågor är just en låglönesatsning och visstidsfrågan. Arbetsmiljöfrågorna är också viktiga, där bland annat sjuktalen och hot och våld-situationen inom vissa myndigheter är aktuella frågor, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko och ansvarig för det statliga området.

På gårdagens avtalskonferens diskuterades och prioriterades vilka frågor som kommer att ligga till grund för de yrkanden som den 21 juni ska överlämnas till motparten Arbetsgivarverket. Avtalskonferensen nominerade även personer till förhandlingsdelegation som ska fastställas av Sekos förbundsstyrelse.

Avtalet på det statliga området löper ut den sista september. Sekos yrkanden kommer senare att presenteras på hemsidan, där du också kommer att kunna följa hur det går i förhandlingarna på det statliga området.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: