2017

  • Seko har växlat avtalsyrkanden på statens område
    • Kollektivavtal • Avtal

    Tidigare idag växlade Seko avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. 

  • Startskott för avtalsrörelsen på statliga området
    • Bransch • Avtalsrörelse

    En låglönesatsning, reglering av tidsbegränsande anställningar och arbetsmiljö. Det var några av frågorna som lyftes när förtroendevalda från Seko inom statliga verk och myndigheter under måndagen (22 maj) träffades på en avtalskonferens för att disk...