Sekos ombudsmän Fredrik Bäckström, Helen Thornberg och Matts Haglund utanför Arbetsgivarverket för att överlämna avtalsyrkanden på statliga området.

Seko har växlat avtalsyrkanden på det statliga området

Seko har idag växlat avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. Seko kräver löneökningar enligt LO-samordningen och därutöver blir arbetsmiljön och arbetstiderna de viktigaste frågorna under de kommande förhandlingarna.

Publicerad:

På det statliga området kallas avtalet för RALS och berör medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk. De större medlemsgrupperna finns inom Kriminalvården, SiS och Försvarsmakten men Seko har också medlemmar på många andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Försäkringskassan och inom Polisen.

– Arbetsmiljön är tyvärr en ständig återkommande fråga och vi anser att staten som arbetsgivare borde vara bättre på dessa frågor, fortfarande är det väldigt många av våra medlemmar som arbetar i alldeles för riskfyllda miljöer. Arbetsgivarverket vill också, precis som tidigare, ha möjligheten att helt själva bestämma över lönesättning och arbetstider. Det är något vi naturligtvis sätter oss emot, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko med ansvar för det statliga avtalet.

Det statliga avtalet löper ut den 30 september.

Läs Sekos yrkanden i sin helhet

Läs Arbetsgivarverkets yrkanden i sin helhet

Uppdaterad: