Statliga avtalet prolongeras

Avtalsförhandlingarna på det statliga avtalsområdet skjuts upp och Seko är överens med Arbetsgivarverket om att förlänga innevarande avtalsperiod med två månader. Detta gör att ett nytt avtal om löner och villkor, RALS, kommer vara klart senast 30 november 2020.

Publicerad:

Parterna har även kommit överens om att växla yrkanden den 22 september.

–  Situationen med pågående pandemi och viljan att vara i fas med övriga avtal på arbetsmarknaden gör att jag ser det som rimligt och ansvarstagande att flytta fram våra förhandlingar till dess att det finns ett ”märke” att förhålla sig till, säger Helen Thornberg, ansvarig ombudsman på området.

Avtalet finns på avtalssidorna

Uppdaterad: