Nytt tillfälligt arbetstidsavtal för NTE

Ett nytt arbetstidsavtal har skrivits på för kriminalvårdare inom NTE, Nationella Transportenheten. Avtalet är tillfälligt och har beslutats av en central arbetstidsnämnd efter det att de lokala parterna inte nådde ända fram i en lokal arbetstidsnämnd.

Publicerad:

Det tillfälliga arbetstidsavtalet, som är ett lokalt kollektivavtal, innebär bland annat att Seko och de fackliga organisationerna framöver ska få mer inflytande över arbetstidens schemaläggning. Detta genom att en så kallad skiljenämnd kan träda in och slutligen besluta om schemaläggningen ifall parterna inte kommer överens. Tidigare har arbetsgivaren haft avtalstolkningen att man ensidigt kan besluta om schemaläggningen om parterna inte kunnat enats

Det konstateras att parterna inte varit eniga under processen gällande frågan om en begränsning av arbetstidens längd vid utrikesresor. Den centrala arbetstidsnämnden beslutade dock att endagsresor utanför Europa ska begränsas till maximalt 14 timmar. Inom Europa finns dock ingen begränsning i avtalet gällande arbetstidens längd.

Detta tillfälliga avtal gäller från och med 1 november 2021 ska justeras och implementeras i ett myndighetsövergripande arbetstidsavtal i samband med konvertering från KV-ALFA till Villkorsavtalet. I syfte att stötta lokala parters planerade arbete med en helhetsöversyn av Kriminalvårdens villkorsavtal ställer centrala parter en processledare till lokala parters förfogande.

Klicka nedan för att ta del av beslut och avtal

NTE, beslut central arbetstidsnämnd, 2021-06-23
NTE, bilaga central arbetstidsnämnd, 2021-06-23 

Uppdaterad: