Nytt avtal klart på det statliga området

Seko har idag tecknat ett nytt avtal på det statliga området (RALS) med motparten Arbetsgivarverket. Avtalet löper över 34 månader, 1 december 2020 – 30 september 2023.

Publicerad:

Det nya avtalet följer det så kallade märket och innebär ett löneökningsutrymme på 5,4 procent under avtalsperioden. Utrymmet är per den 1 0ktober 2020 är 1,8 procent, dock lägst 470 kronor , 1 oktober 2021 1,8 procent, dock lägst 479 kronor  och 1 oktober 2021 1,8 procent, dock lägst 487 kronor.

Nytt i detta avtal är att personer som – mellan den 1 februari 2021 till 31 december 2023 – sägs upp på grund av sjukdom – också kommer att omfattas av omställningsavtalet mellan parterna. Detta innebär att de som sägs upp på grund av sjukdom har samma rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen som de som sägs upp på grund av arbetsbrist.

- Det här är ett yrkande vi har haft med i flera avtalsrörelser och det är bra att motparten till slut valt att tillmötesgå våra krav. I övrigt finns det inga som helst villkorsförsämringar i avtalet. Vi har stått emot motpartens krav på tillsvidareavtal, försämringar av arbetstidsregler och försök till att ta bort andra förmåner i avtalet, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko och förhandlingsansvarig på det statliga området.

Vidare ska parterna arbeta partsgemensamt för att bland annat motverka sexuella trakasserier och stärka rehab- och arbetsanpassningsprocessen.

Förhandlingsprotokollet och bilagor finns att ta del av på avtalsidan om statliga avtalet.

Uppdaterad: