Nytt avtal för Lernia

Lerniaavtalet mellan Seko och Almega. Övriga parter är ST Lärarförbundet och Sveriges Ingenjörer.

Publicerad:

Avtalet blev undertecknat den 13 juni 2017 och gäller för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Nivån håller sig inom märket och fördelar sig på tre år (2.0%, 1,8%, 2,3%) Seko har även en individgaranti om inte parterna kan enas om annat. I överenskommelsen satsas det på att arbetsmiljöarbetet ses över med ambitionen att förbättringar ska ske under avtalsperioden.

Flexpension har införts via det flexavtalspaket som Almega har tecknat med andra förbund. Det bygger på att industriförbunden har bestämt att för 2017 avsätts 0,2% samt att för 2018 ytterligare 0,2% till ITP pensionen. I det paketet har även visstidsstaplingen begränsats, men det innehåller också förändringar i tidsfrister när tvisteförhandlingar genomförs. - I Lerniaavtalet har det funnits flera visstidslösningar som arbetsgivaren kunnat utnyttja. -Nu har det begränsats, säger Sekos förhandlare, Roger Pettersson. Vikariat och avtalade visstider får tillsammans maximalt pågå i 36 månader. Visstid kommer att finnas kvar för obehöriga lärare eftersom den grundar sig på ett krav i skollagen. - Nu ska respektive förbundsstyrelser slutligen anta och godkänna avtalet, något som är föreslaget av berörda parter, avslutar Roger Pettersson. Överenskommelsen kommer att hittas på Sekos hemsida. Nytryck på villkorsavtalet kommer att finnas tillgängligt som PDF filer under hösten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten