Bemanningsavtalet klart - varsel dras tillbaka

LO-förbunden och Almega Kompetensföretagen sade på torsdagskvällen ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda. Det innebär att pensionerna för bemanningsanställda nu är säkrade och den varslade konflikten är avblåst.

- Vi är oerhört nöjda att vi i och med detta lyckats säkra likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och de anställda i kundföretagen, säger Kent Ackholt, LOs ombudsman med ansvar för bemanningsavtalet.

Det nya avtalet ligger inom ramen för det så kallade märket som motsvarar 5,4 procent i löneökningar. 

LO-förbunden har i och med avtalet säkrat pensionerna för de bemanningsanställda, både genom att man enats om att införa den överenskommelse som tidigare tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv, samt genom att de bemanningsanställda nu garanteras att få del av de extra pensionsavsättningar som görs på respektive kunds område.

Sammanlagt berörs omkring 115 000 bemanningsanställda. Inom Seko finns omkring 300 medlemmar på Bemanningsavtalet.

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs 14 medlemsförbund.

Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats.

Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

Uppdaterad: