Avtal klart med Sobona för flygplatserna

Seko har idag skrivit under ett nytt, tvåårigt avtal för Seko-medlemmar som arbetar på flygplatser. Avtalet berör regionala och kommunala flygplatser. Främst Sekos medlemmar på Sundsvall Timrå Airport och Örnsköldsviks Airport.

Publicerad:

Löneavtalet ger minst 4,1 procent att fördela i lokala förhandlingar, från april 2023, dessutom höjs samtliga lägstalöner i avtalet med 1350 kr.

Från april 2024 har vi ytterligare minst 3,3 procent, dock lägst 931 kr, av lönesumman att fördela i lokala förhandlingar. Lägstalönerna höjs med samma procenttal.

– Löneökningarna ligger i nivå med de avtal som hittills har träffats på arbetsmarknaden och därutöver har vi fått igenom flera ytterligare förändringar och förbättringar i avtalet i förhandlingarna. Det har inte varit helt lätt, men jag är till stor del nöjd med resultatet, säger Nick Fortgens, ombudsman på Seko och ansvarig för flygplatsavtalet

Övrigt i avtalet i korthet:

  • Avtalet gäller under perioden 1 april 2023 – 31 mars 2025.
  • Lägstalönerna höjs utan att vi minskar lönesumman till övriga medlemmar.
  • En avtalsreglering som bättre skyddar alla anställda vid införande av kontroll- och övervakningssystem.
  • Anställda med graviditetspenning får ett bättre skydd vid arbetsbrist.
  • Dygnsvilan blir bättre reglerad utifrån skyddslagsföreskrifterna i vårt avtal.
  • Semesterdagstillägget kan växlas till pension eller ledighet genom överenskommelse med arbetsgivaren.
  • Enskilda arbetstagare kan träffa överenskommelse med arbetsgivaren om ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

Läs förhandlingsprotokollet i sin helhet

 

Uppdaterad: