Parterna skriver under överenskommelsen.

Seko överens med Arbetsgivarverket om implementering av nya LAS

I avtalsrörelsen 2020 kom Seko överens om en principöverenskommelse med Arbetsgivarverket för att omhänderta kommande förändringar i lagen om anställningsskydd och det kommande så kallade huvudavtalet inom privat sektor i syfte att skapa en helhetslösning på det statliga avtalsområdet.

Publicerad:

Utifrån förslagen på lagförändringar, och förslag till huvudavtal i privat sektor samt de avtalsyrkanden som berörde trygghet och omställning i förra avtalsrörelsen har Seko kommit överens om en acceptabel överenskommelse med Arbetsgivarverket.

– Det är ingen hemlighet att vi i Seko är och har varit kritiska till såväl en ny lagstiftning kring arbetsrätten och det så kallade huvudavtalet. Men nu har politiken beslutat att förändra LAS och en majoritet av fackförbunden har beslutat om ett huvudavtal för privat sektor. Då är vårt uppdrag att utifrån nya förutsättningar göra det så bra som möjligt för våra medlemmar på statlig sektor, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare.

– Överenskommelsen med Arbetsgivarverket för våra medlemmar på det statliga området innebär både bra saker och mindre bra saker. Några saker som är positiva är bättre regler vid arbetsbrist än i LAS, att det inte längre går att anställa medlemmar på korta tidsbegränsade anställningar med stöd av Anställningsförordningen samt att motsvarigheten till de tre olika studiestöden som införs på övriga sektorer även införs på statliga området, säger Helen Thornberg, förhandlingsansvarig för statliga avtalsområdet.

Överenskommelsen i sin helhet finns att läsa här:
Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Uppdaterad: