Motioner - frågor och svar

Här nedan finner du vanliga frågor och svar kring motioner och hur motionshanteringen fungerar efter det att du har skrivit en motion.

När en sista dagen för att skicka in en motion?
Motionen ska vara registrerad senast 31 december 2020 hos förbundet.

Kan jag skicka fler än en motion?
Ja, du kan skicka fler, särskilt om du skriver om olika ämnen.

Vem kan skriva motioner till kongressen?
Alla medlemmar, klubb, region, förhandlingsorganisation eller branschorganisation.

Kan jag spara motionen eller måste den skickas in direkt?
Du kan spara motionen, fortsätta att skriva innehåll eller att-satser fler gånger och spara flera gånger. En sparad motion är rödmarkerad i systemet. När du är klar skickar du in den med en enkel knapptryckning.

Var skickar jag min motion?
Du skriver och skickar in motionen via vårt kongressverktyg Easymeet, som finns under menyn "skriv motioner" på kongresswebben. Om du som enskild medlem skriver en motion går den först till din klubb för behandling. Klubben kan tillstyrka motionen och skicka den till förbundet eller avstyrka motionen. Om den avstyrker motionen kan motionären begära att klubben skickar in den som enskild till förbundet.

Hur ändrar jag min motion?
Du kan logga in på mina sidor och se din motion, redigera motionen eller radera den och skriva en ny om du vill.

Hur vet jag om motionen skickats?
När du skickar in motionen får du direkt en bekräftelse via e-post med datum och tid. Dessutom är den grönmarkerad i Easymeet.

Jag vill ha min motion på papper.
Du kan skriva ut din motion direkt från Easymeet-verktyget.

Se hela motionshanteringsflödet i denna pdf-fil