Motioner - frågor och svar

Här nedan finner du vanliga frågor och svar kring motioner och hur motionshanteringen fungerar efter det att du har skrivit en motion.

***Obs! Deadline för att lämna in motioner har löpt ut. Det går inte längre att skriva motioner till Sekos kongress***

När en sista dagen för att skicka in en motion?
Motionen ska vara registrerad senast 31 december 2020 hos förbundet.

Kan jag skicka fler än en motion?
Ja, du kan skicka fler, särskilt om du skriver om olika ämnen.

Vem kan skriva motioner till kongressen?
Alla medlemmar, klubb, region, förhandlingsorganisation eller branschorganisation.

Hur skapar jag konto för att kunna skriva in en motion?
Följ instruktionerna i verktyget. När du skapar konto skriv in din klubbs mejladress. Detta gäller även om du skriver in motioner från region, BO, FO. Skickar du den som medlem skapar du konto med din egen mejladress.

Kan jag spara motionen eller måste den skickas in direkt?
Du kan spara motionen, fortsätta att skriva innehåll eller att-satser fler gånger och spara flera gånger. En sparad motion är rödmarkerad i systemet. När du är klar skickar du in den med en enkel knapptryckning.

Var skickar jag min motion?
Du skriver och skickar in motionen via vårt kongressverktyg Easymeet, som finns under menyn "skriv motioner" på kongresswebben. Om du som enskild medlem skriver en motion går den först till din klubb för behandling. Klubben kan tillstyrka motionen och skicka den till förbundet eller avstyrka motionen. Om den avstyrker motionen kan motionären begära att klubben skickar in den som enskild till förbundet.

Vår klubb har inte fått några mejl med motioner från våra medlemmar?
Ni får inget mejl om att det kommit in motioner. Det är viktigt att ni loggar in i motionssystemet och kollar om det kommit in någon motion, det kommer inte någon signal från systemet. Alla klubbarna har fått mejl med inloggningsuppgift till motionssystemet.I mejlet finns den mejladress som ni ska användas för att logga in i systemet.

När är sista dagen för oss i klubben att hantera motioner?
Sista dag som motionen ska vara inskickad till förbundet är 31 december. Ett sätt att hantera de motioner som kommit in är att sätta ett datum och meddela era medlemmar detta, t ex "som medlem i klubb XXX har du möjlighet att lämna in motion till klubben för behandling senast 27 december. Detta så att vi i klubben ska hinna behandla den på ett möte innan sista dag för inlämnande till förbundet"

Kan jag skicka min motion direkt till förbundet?
Nej. Som enskild medlem skickas din motion till din klubb. Klubben ska behandla den på ett möte och sedan skicka den till förbundet (om klubben ställer sig bakom/bifaller motionen).

Vill du att klubben skickar den vidare till förbundet även om de inte ställer sig bakom/avslår motionen, måste du ge klubben i uppdrag att skicka in den. Skriv att de ska skicka motionen som enskild till förbundet. Oavsett gäller att motionen ska ha kommit till förbundet senast 31 december 2020.

Jag ska skriva in motioner från vårt BO, måste jag ändå logga in från min klubb?
Du som ska skriva motioner från BO, FO eller Region. Loggar in på den mejladress ni har till BO, FO eller Region. Lösenord som skapas behöver inte vara samma som till den som finns i Puma eller mejl. Alla klubbar, BO, FO och regioner har fått mejl från systemet med inloggningsuppgifter till systemet.

Hur ändrar jag min motion?
Du kan logga in på mina sidor och se din motion, redigera motionen eller radera den och skriva en ny om du vill.

Hur vet jag om motionen skickats?
När du skickar in motionen får du direkt en bekräftelse via e-post med datum och tid. Dessutom är den grönmarkerad i Easymeet.

Jag känner mig osäker om min motionen skickats iväg till Förbundet?
Du ska få en bekräftelse på att motionen är mottagen. Vill du ha en extra koll – mejla motion@seko.se

Jag vill ha min motion på papper.
Du kan skriva ut din motion direkt från Easymeet-verktyget.

Se hela motionshanteringsflödet i denna pdf-fil