Historia

Seko hette fram till 1995 Statsanställdas Förbund. Statsanställdas Förbund bildades år 1970 genom en sammanslutning av ett antal mindre förbund.

Man kan säga att Sekos historia börjar redan år 1886 då Svenska Postförbundet bildades eller så kan man välja 1937 då Postförbundet gick ihop med Järnvägsmannaförbundet, Teleförbundet och övriga statstjänarförbund i Statstjänarkartellen.

1970 bildades Statsanställdas Förbund. 1995 ändrades namnet till Seko – Facket för Service och Kommunikation. I samband med namnbytet gick förbundet samman med Sjöfolksförbundet.

Orsaken till att Statsanställdas Förbund bytte namn till Seko var avregleringen av statens bolag. Många av förbundets medlemmar gick från att vara anställda av staten till att få vinstdrivande, privata bolag som arbetsgivare.

År 2013 ändrades namnet till Seko, Service- och kommunikationsfacket.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: