Video från kongressen

Här nedan kan du se hela första dagen av Sekos kongress i efterhand

Preliminära hålltider Sekos Kongress 9 juni

10.00 Dagordningens punkt 1
Kongressöppning
Parentation
Kulturinslag
Tal - Stefan Löfven, Statsminister
Invigningstal - Valle Karlsson, Förbundsordförande
Utdelning av Ove Allanssons pris

11.20 Dagordningens punkt 2-12 samt 20 a-d
Val av kongressfunktionärer och utskott
Behandling av 2020 års verksamhet samt frågan om ansvarsfrihet
Val av
- Förbundsordförande
- Vice Förbundsordförande
- Förbundssekreterare
- Avtalssekreterare

12.00-13.00 Lunch

13.00 Tal - Stephen Cotton,Generalsekreterare Internationella Transportfederationen (ITF)

13.30 Dagordningens punkt 20 e-f samt 15)
Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
Avgiftsutredningen (föredragning)
Val av ersättare i förbundsstyrelsen

14.00 Paus

14.15 Dagordningens punkt 15
Avgiftsutredningen (debatt och beslut)
Tal – Susanna Gideonsson, Ordförande LO

15.15 Paus

15.30 Dagordningens punkt 16-19 samt 22
Fastställande av reglementen, policies och arvoden under kongressperioden
Val av Förbundsrevisorer och ersättare

16.30 Paus

16.45 Dagordningens punkt 25
Verksamhetsplan 2021-2025
Tal – Ny Förbundsordförande
Avtackningar
Ajournering av kongressen

 

On demand - eftersändning

Klicka på knappen nedan för att se kongressen i efterhand. Härifrån kan du även länka till specifika delar av sändningen.

Klicka här för att öppna on demand-sändningen

 

Uppdaterad: