Janne Rudéns öppningstal

Seko inledde idag sin kongress i Folkets Hus i Stockholm. Janne Rudén, förbundsordförande öppningstalade och frågade sig hur en konflikt ska kunna undvikas i nästa års avtalsrörelse.

Janne Rudéns öppningstal

Förbundskamrater, kongressombud!
i har samlats för att genomföra Sekos förbundskongress, 2009. Ni är 200
ombud som har fått förtroendet att företräda förbundets 135.000 medlemmar.
Vi har många viktiga frågor att diskutera och besluta om. Beslut som på olika
sätt kommer att påverka våra medlemmar.

Vi ska lägga fast våra verksamhetsmål, både på kort och lång sikt. Vi ska välja förbundsstyrelse och ledning, besluta om nya stadgar och vår programskrift, den svenska modellen 2.0. Jag hoppas att ni alla är fulladdade av entusiasm. Hjärtligt välkomna hit!

Ta del av resten av talet

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: