Uppdraget

Att vara fackligt förtroendevald innebär att man är vald med förtroende av de medlemmar på arbetsplatsen som kollektivavtalet omfattar. 

Som ombud för Seko har du Sekos viktigaste uppdrag för det är på arbetsplatsen den fackliga organisationens styrka avgörs. Det är du som först träffar nya arbetskamrater på arbetsplatsen och den som får introducera Seko för blivande medlemmar.

Arbetsuppgifter

  • Rekrytera medlemmar på arbetsplatsen
  • Rekrytera till introduktions- och medlemsutbildning
  • Lyssna på och samtala med medlemmar
  • Bevaka att kollektivavtal följs
  • Hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Seko, branschen med mera
  • Informera dina arbetskamrater om den fackliga verksamheten

Uppdragsredovisning och uppdragsguide

Här nedan hittar du blanketten Uppdragsredovisning, som är en ifyllningsbar PDF, och som används bland annat  för att redovisa när du har utlägg i samband med att du deltar i en kurs. För dig som har haft ett förbundsuppdrag i förbundets regi (samt vissa regioners) ska uppdragsredovisningen skickas in digitalt. Nedan finns manualer för hur du gör den digitala uppdragsredovisningen. Uppdragsguiden - som du kan ladda ner - ska hjälpa dig att få kunskap om vad som förväntas av dig i ditt fackliga förtroendeuppdrag.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: