Förbundskontoret

Seko, Service- och kommunikationsfacket
Postadress: Seko, Box 1105, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Hagagatan 2, Stockholm
E-post: seko@seko.se
Telefon: 0770-457 900
Fax: 08-21 89 53

Organisationsnummer: 802004-5509
Plusgiro 58-8 Används inte för medlemsavgiften.
Plusgiro 83 90 00-7 För betalning av medlemsavgift måste OCR-nummer anges.

Kontaktuppgifter till all vår personal på förbundskontoret finns under respektive enhet:

VU-kansliet
Vu-kansliet har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. 

Internationella enheten
Internationella enheten ansvarar för Sekos samarbete med fackliga internationella organisationer samt nationella organisationer med anknytning till internationella fackliga frågor.

Förhandlingsenheten
Förhandlingsenheten ansvarar för centrala förhandlingsfrågor mot alla arbetsgivarorganisationer där Seko har avtal. Arbetsrätt, rättstvister, rättshjälp, avtalspensioner, försäkringar, avtalsregister, och lönestatistik är andra frågor som ingår i enhetens arbete.

Seko Direkt
Seko Direkt ger stöd och rådgivning till dig som är medlem eller förtroendevald i Seko. 

Organisationsenheten
Organisationsenheten har hand om facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda, ungdomsfrågor, medlemsförsäkringar, medlemsrekrytering och organisationsfrågor.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: