Visselblåsartjänst

Inom Seko är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom Seko. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så vill vi göra det möjligt att påtala problem.

Oavsett om man är anställd, förtroendevald eller medlem så ska man kunna uppmärksamma problem som finns inom Seko på ett sätt som känns tryggt och bra. Därför erbjuder vi en visselblåsartjänst i samarbete med Lantero.

Systemet är avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de att avskrivas och handläggs inte enligt visselblåsarsystemets definierade process.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. En speciellt utsedd förtroendegrupp inom Seko handlägger ärenden, med undantag för om ett ärende berör ledning eller styrelse. I sådana fall hjälper Lantero till att engagera en oberoende utredare. Utredningen resulterar i en rekommendation till ledningen för åtgärd eller vidare utredning.

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Sekos nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

Länk:
lantero.se/reporting/seko

Obs! Rör frågan missförhållanden hos någon annan än Seko, exempelvis en annan arbetsgivare, kan frågan inte hanteras i visselblåsarsystemet. För hjälp i dessa frågor är man välkommen att ta kontakt med sin närmaste fackliga företrädare eller Seko Direkt på telefon 0770-457 900 eller via e-post på sekodirekt@seko.se

  

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten