Verksamhetsplan

Förbundets verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter som vi planerar att genomföra inom de närmaste åren.

Förbundsstyrelsen bedömer att huvudfokus i verksamheten under 2017-2021 ska riktas mot dessa områden:


Organisera och rekrytera medlemmar

 • Organisationsgraden ska öka
 • Alla nya medlemmar ska erbjudas introduktionsutbildning
 • Alla förtroendevalda ska genomgå GFU
 • Det ska vara enkelt att bli medlem i Seko
 • Alla arbetsplatser/företag som saknar lokal facklig organisation ska besökas

Träffa och upprätthålla kollektivavtal

 • Alla arbetsplatser där vi har medlemmar ska ha kollektivavtal
 • Stärka de centrala avtalen
 • Kräva höjda ingångslöner
 • Driva frågan om heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet
 • Öka antalet kvinnliga förhandlare

Näringspolitisk verksamhet och branschfrågor

 • Skapa och upprätthålla politiska kontakter
 • Regelbundna analyser av våra branscher
 • Politisk påverkan i för Seko-medlemmar viktiga frågor

Arbetsmiljö

 • Antalet arbetsmiljöavtal ska öka under kongressperioden
 • Driva frågor om hot och våld och ensamarbete
 • Driva frågor om säkra och trygga jobb
 • Arbetsmiljöfrågor ska ingå i en samordnad facklig strategi

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen konkretiserar förbundet hur dessa mål ska uppnås under de närmaste åren.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten