Seko Framtid

Under hela 2019 arbetade ett 50-tal förtroendevalda från alla Sekos branscher med projektet ”Seko Framtid”. Syftet med arbetet var att diskutera och identifiera strategier och frågor för hur Seko ska möta framtida utmaningar. Fem viktiga områden har kartlagts.

Nu har slutrapporten från projektet färdigställts och den sammanställer de olika gruppernas arbete och de fem huvudområden som projektet var indelat i. Rapporten är en viktig byggsten för Sekos framtida fackliga arbete och i den kan du säkert finna en del inspiration till att skriva motioner.

De olika delområdena som sammanställs i rapporten är:

  1. Strukturomvandling/digitalisering/robotisering
  2. Facklig tid för förtroendevalda
  3. Otrygga anställningar
  4. Seko – Sveriges starkaste förbund
  5. Organisera och rekrytera – demokrati

Ladda hem rapporten längst ner på sidan.

De fem projektrapporter som har utgjort underlag för huvudrapporten finns tillgängliga för dig som är förtroendevald på "Mina sidor" (inloggning krävs). Dessa rapporter är arbetsmaterial och är därför inte formgivna.Seko Framtid - slutrapport

Här kan du ladda hem slutrapporten från projektet Seko Framtid. Läs om förbundets framtida utmaningar och finn inspiration till att skriva motioner.

Uppdaterad: