Kongress 2021

Välkommen till webbsidorna om Sekos kongress 2021. Kongressen är Sekos högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. 200 ombud kommer att att representera alla Sekos branscher.
Kongressen kommer att genomföras i två delar, del 1 den 9 juni och del 2 den 12–13 oktober.

På dessa sidor kommer du att kunna hålla dig uppdaterad om vad som händer inför, under och efter kongressen. Vi kommer att publicera nyheter som har beröring med kongressen under menyn ”Aktuellt” och under "Kongressmateial" kommer relevanta handlingar att läggas upp allt eftersom de blir färdigställda.

Observera att datumet för att skicka in motioner till kongressen (31 december 2020) nu är passerat och det är inte längre möjligt att skicka in motioner.

Sidorna kommer att kompletteras ytterligare och uppdateras med nytt innehåll fram till dess att kongressen börjar.

Handlingar till kongressen

Här kan du ta del av handlingarna till kongressen

Viktiga datum

30 november  Sista dag för valkretsarna att anmäla sina ombud
8 december  Sista dag för utskick av kallelse till kongressen
31 december  Sista dag att skicka in motioner

2021
9 april
  sista dag för nominering för val vid kongressen
10 maj  Sista dag för utskick av kongresshandlingar till ombuden
9 juni  Kongressen, del 1, kl 10-18 
12-13 oktober Kongressen del 2

 

Vad är en kongress? Titta på videon nedan så får du veta mer.

 

Har du frågor om eller synpunkter på dessa sidors innehåll, skicka ett mail till info@seko.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: