Representantskapmöten

Representantskapet är förbundets högsta beslutande organ de år då kongress inte sammanträder. 

Senaste representantskapsmöte hölls tisdagen den 21 maj 2019.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: