Representantskapmöten

Representantskapet är förbundets högsta beslutande organ de år då kongress inte sammanträder. 

Kommande representantskapsmöte hålls tisdagen den 29 maj 2018.

 

Granskad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: