Representantskapmöten

Representantskapet är förbundets högsta beslutande organ de år då kongress inte sammanträder. 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: