Extra representantskapsmöte 2022

Extra representatnskap hålls den 8 november 2022

På denna sida kan du ta del av handlingarna till det extra representantskapsmötet

  • Möteshandlingar (1,8 MB)

    Dagordning och valberedningens förslag

Uppdaterad: