Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda och lämna förslag till val av ledamöter i förbundsstyrelsen och ombud i representantskap samt till ledamöter i revisorskollegiet. Dessa väljs sedan av kongress eller vid fyllnadsval av representantskap. Valberedningen ska därför ha god kännedom om förbundets samlande verksamhet och en förståelse för förbundets behov på kort och lång sikt.

Valberedningen som valdes på kongressen 2021 är valda för perioden 2021-2025

Kontaktuppgifter

 

Peter Kvist, ordförande
Mobiltelefon: 073-401 61 75
peter.kvist@stat-ins.se
Bransch: Vård

Martin Alnebring
Mobiltelefon: 070-274 17 64
martin.alnebring@gmail.com
Bransch: Trafik

Karl-Johan Andersson
Mobiltelefon: 070-579 60 16
karl-johan.andersson@ncc.se
Bransch: Väg och ban

Siv Andersson
Mobiltelfon: 073-063 50 66
siv.k.andersson@postnord.com
Bransch: Post

Anders Berg
Mobiltelefon: 070-980 58 52
anders.berg@seko.se
Bransch: Post

Ann-Christine Gerdin
Mobiltelefon: 070-561 04 82
ann-christine.gerdin@seko.se
Bransch: Tele

Niclas Olofsson
Mobiltelefon: 070-602 13 26
niclas.olofsson@seko.se
Bransch: Energi

Iris Svanbäck
Mobiltelefon: 070-984 01 51
iumt@hotmail.com
Bransch: Sjöfolk

Daniel Abalo
Mobiltelefon: 073-546 08 88
daniel.abalo@sekoklubb104.net
Bransch: Trafik

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: