Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda och lämna förslag till val av ledamöter i förbundsstyrelsen och ombud i representantskap samt till ledamöter i revisorskollegiet. Dessa väljs sedan av kongress eller vid fyllnadsval av representantskap. Valberedningen ska därför ha god kännedom om förbundets samlande verksamhet och en förståelse för förbundets behov på kort och lång sikt.

Valberedningen som valdes på kongressen 2017 är valda för perioden 2017-2021

Kontaktuppgifter

Lena Aldenmark, sammankallande
Mobiltelefon: 076-024 02 42
lenaaldenmark@gmail.com
Bransch: Trafik

Martin Alnebring
Mobiltelefon: 070-274 17 64
martin.alnebring@gmail.com
Bransch: Trafik

Siv Andersson
Mobiltelfon: 073-063 50 66
siv.k.andersson@postnord.com
Bransch: Post

Anders Berg
Mobiltelefon: 070-980 58 52
anders.berg@seko.se
Bransch: Post

Bengt-Göran Henningsson
Mobiltelefon: 070- 646 46 99
bengt-goran.henningsson@seko.se
Bransch: Post

Anna-Carin Lindberg
Mobiltelefon: 070-779 49 90
anna-carin.lindberg@bringcitymail.com
Bransch: Post

Frederick Linderos
Mobiltelefon: 070-373 82 56
frederick.linderos@infranord.se
Bransch: Väg och ban

Niclas Olofsson
Mobiltelefon: 070-602 13 26
niclas.olofsson@enae.se
Bransch: Energi

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: