Så behandlar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller ny dataskyddslagstiftning om hur personuppgifter ska hanteras, GDPR (General Data Protection Regulation), och den ersätter Personuppgiftslagen. GDPR syftar till att värna om dina personuppgifter och styr vilka
behandlingar som får göras med dem.

Hantering av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen

 • Din ansökan hanteras konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning.
 • Din ansökan till ett annonserat uppdrag hanteras av oss i syfte att hitta den bäst lämpade kandidaten till uppdraget.
 • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vilka personuppgifter hanterar vi under rekryteringsprocessen
En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt pekar ut en person. Till exempel namn, telefonnummer eller en bild på en person. Personuppgifter som vi hanterar i rekryteringsprocessen är:

 • Namn
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom ditt CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerat.
 • LinkedInprofil om du registrerat din ansökan via denna kanal eller hänvisar till den.
 • Eventuella analysresultat, om du genomfört analyser som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Eventuella kontaktuppgifter till dina referenser
 • Eventuella löneanspråk
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument

Med hänvisning till gällande diskriminerings- och dataskyddslagstiftning ber vi dig vara varsam med att dela känsliga personuppgifter så som etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om könstillhörighet eller sexuell läggning samt uppgifter om hälsa om detta inte har direkt relevans för det sökta uppdraget. Medlemskap i fackförening kan ha relevans för uppdrag hos oss.

Vilka får ta del av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen

 • Vi delar dina personuppgifter med relevant chef eller kontaktperson inom Seko
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer (personuppgiftsbiträden) som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa leverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.
 • Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis till tillsynsmyndigheterna för diskriminerings- eller dataskyddslagstiftning.


Efter avslutad rekryteringsprocess
När tjänsten är tillsatt och uppdraget gått till en annan kandidat förstörs de kopior av din ansökan som varit underlag i rekryteringsprocessen.

 • Din originalansökan kan sparas i upp till 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen.
 • Spontanansökan
 • Vid spontanansökan till uppdrag inom Seko hänvisar vi alltid till att söka utannonserade tjänster.
 • Inskickade spontanansökningar sparas inte.

Läs mer om hur Seko hanterar personuppgifter och dina rättigheter som registrerad. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: