Placeringsreglemente

Detta reglemente gäller från och med kongressen 2021 och till nästkommande kongress 2025. Vid behov kan reglementet omprövas på representantskap som hålls innan nästa kongress.

Placeringreglementet ska vara ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer, inom och utanför Seko, som dagligen arbetar med den finansiella verksamheten.

Begreppet Seko ska förstås som alla inom Seko verkande organisationer/ideella föreningar från förbundet centralt till regioner, klubbar samt bransch- och förhandlingsorganisationer. 

  • Placeringsreglemente (1,58 MB)

    Placeringsreglemente antaget av Sekos kongress 2021

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: