Skriv motioner

Att skriva en motion innebär att du, ensam eller tillsammans med din lokala eller regionala organisation, skriftligt föreslår något för kongressen som den ska besluta om. Sekos verksamhet bygger mycket på de motioner som antas under kongressen.

***Obs deadline för att lämna in motioner har löpt ut. Det går inte längre att skriva motioner till Sekos kongress***

Alla medlemmar, klubbar, regioner, förhandlings- och branschorganisationer har rätt att skriva motioner under tiden 1 september till 31 december 2020. Det går bra att skriva flera motioner, men varje motion ska bara ta upp en fråga/ämne.

Du kan skriva motioner om det som rör Sekos olika verksamheter och om det du tycker är viktigt att Seko ska driva. En motion ska behandlas av klubben först, men kan sedan, om klubben inte vill ta den vidare, skickas in som en ensklid motion om medlemmen begär detta. 

Läs mer under "frågor och svar" och titta på filmen nedan som närmare beskriver hur det fungerar att skriva motioner.

Du som redan har ett konto:
Skriv en motion i vårt formulär

Innan du skriver en motion första gången måste du skapa ett konto. Via knappen nedan skickas du till "mina sidor", där du registrerar ditt konto och får ett bekräftelsemail med inloggningsuppgifter.

Skapa konto för att skriva en motion

Tänk på detta när du skriver en motion

  • Rubriken ska vara tydlig och beskriva vad motionen handlar om
  • Ge en bakgrund till ditt förslag
  • Berätta vad du vill ändra på, vilka förbättringar du vill ha igenom
  • Sammanfatta dina förslag i att-satser
  • Om du har fler förslag skriv en att-sats för varje förslag

 

Uppdaterad: