Stadgar

Sekos stadgar reglerar förbundets verksamhet. Stadgarna antogs på kongressen 2021.

Sekos stadgar visar Sekos ändamål, organisation och regler kring medlemskapet och hur ekonomin ska skötas.

  • Stadgar (895 kB)

    Sekos stadgar antagna av Sekos kongress 2021.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: