Stadgar

Sekos stadgar reglerar förbundets verksamhet. Stadgarna antogs på kongressen 2017.

 

 

 

Stadgar

Sekos stadgar antagna av Sekos kongress 2017.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: